Bağlama dersiBağlama dersleri Birebir - ikili - Üçlü ve grup olarak (4-9 ögrenci) çalıştırılır. Eğitime 8 yaşından itibaren başlanabilir. Gruplar yaşa ve seviyeye göre ayrıştırılır, beraberinde nota ve solfej eğitimi verilir.

Birebir - ikili ve grup çalışmaları haftada 2 saatten, ayda 8-10 saat olarak yapılır.Tüm çalışmaların 2. saatleri 4-5 kişilik gruplar halinde uygulanır. Ayrıca öğrencilerimiz haftada 2 saat Solfej derslerine katılırlar.

   
Öğrencilerimiz Bağlama dersinin yanında 2 ay ücretsiz olarak Tiyatro ve Dans branşlarından birisini alabilirler.