Bale Nedir?Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olarak kullanılan dans aslında İtalyanca dans anlamına gelen 'ballo' ya da 'balletto' sözcüğünden türetilmiştir. Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle küçük kız çocuklarının düşlerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir bale eğitimi...

Bale, kuralları belli akademik dans tekniğinin, başka sanatsal öğelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunulmasıdır. Bale terimi, bu akademik dans tekniği için de kullanılır. Bir gösteri sanatı olarak genellikle müzik eşliğinde, dekor ve sahne giysileriyle sunulan, son derece titiz bir Dans türüdür. Bir bale, dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir ya da hiç bir öykü olmadan yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir. Bale, Rönesans saray gösterilerinden ve bunları izleyen Fransız ballet de cour’undan gelişti. Bugün her kıtada ve çoğu ülkede bale toplulukları ve Bale okulları vardır.

Bale sanatı Diaglilev zamanındakinden çok daha karmaşıklaşmış ve çeşitlenmiştir. Danse d’école’e her tür dans üslubu girmiş, öteki sanatlarla bale arasında çeşitli ilişkiler oluşmuştur. Klasik müzik yerine popüler müzikten ya da sessizlikten yararlanılan, giysilerin en aza indirgendiği ya da çalışma giysilerinin kullanıldığı, dansın kendisi dışında başka bir konusu olmayan bale tipi, günümüzde bu sanatta görülen yeni eğilimler arasındadır.

BALE' DEKİ AMAÇ; NEDEN BALE?

1- Sanat dallarına ilgi uyandırmak ve beslemek

2- Tüm sanat dallarını öğrencinin yaşamına sokmak, haberdar etmek.

3- Estetik duygusunu kazandırmak (Bakış açısı,vücut kullanımı, davranış)

4- Bale yaparken kazandığı disiplini tüm yaşamına yaymak.

5- Beden gelişimine yardımcı olmak.

6- Zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olmak

7- Yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve geliştirmek.

8- Balede kazandığı başarı sonucunda, kendine güven duygusunu kazandırmak ve bunu tüm yaşamına yayabilmesine yardımcı olmak.

9- Bedenini fark etmesini ve kullanabilmesini sağlamak.

10- Duygu, düşünce ve kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak.