Bu programda, profesyonel Vaganova sistemi, her seviyedeki 04- 18 yaş arası çocuğun derece alabilmesini sağlayacak şekilde uyarlanmıştır. Pera Güzel Sanatlar, Türkiye"de Vaganova sistemiyle çalışan okullar ve kurslardaki bale öğrencilerinin katılması için her yıl bir kez , Derece (Grade) sınavı düzenler. Bu sınavda başarılı olan bale öğrencisi, Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü Derece (Grade) başarı belgelerini almaya hak kazanır.Sınavlara katılım yaşı, minimum 4’tür. Sınava katılmak isteyen öğrencinin, hangi seviyeden sınava gireceği kendi öğretmeni tarafından, yaşına ve seviyesine göre belirlenir. Seviye belirlemede dikkat edilmesi gereken minimum yaştır. Örneğin; 10 yaşında bir öğrencinin 1. Dereceden sınava girmesi mümkündür. Ancak 6 yaşında bir öğrencinin 1.Dereceden sınava girmesi, fiziksel yeterlilik nedeniyle mümkün değildir.

Dereceler aşağıdaki şekildedir;

  1. Hazırlık sınıfı : 4 - 6 yaş
  2. Hazırlık sınıfı : 6 - 8 yaş
  3. Derece : 8-10 yaş
  4. Derece : 10- 12 yaş
  5. Derece : 12- 14 yaş
  6. Derece : 14- 16 yaş
  7. Derece : 16- 18 yaş"tır.

Her derecenin eğitimi iki yıl sürmektedir.Sınavlar Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü akademisyenlerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır.